Πρόστιμα για τα ενεργειακά βραχιόλια

Πρόστιμα 350.000 ευρώ σε 5 εταιρείες για τα ενεργειακά βραχιόλια. Λαγούς με πετραχήλια… ως προς τη βελτίωση της υγείας και τις καλύτερες επιδόσεις του σώματος έταζαν οι εταιρείες που πωλούσαν τα ενεργειακά βραχιόλια στους καταναλωτές. Συνέχεια

ΦΠΑ για τις εργασίες ανακαίνισης κατοικιών

Οι εργασίες συντήρησης κατοικιών υπόκεινται σε μειωμένο ΦΠΑ (13%)
Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στις εργασίες αντικατάστασης, επισκευής, ή συντήρησης υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικών, υαλικών, πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων, και λοιπών εγκαταστάσεων, βαφής τοίχων και κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε ακίνητο με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε παλαιό ακίνητο, το οποίο, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των εργασιών αυτών, χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία, ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ιδιωτική κατοικία  μετά την ανακαίνιση.
Συνέχεια